Στις 29 Ιουνίου του 2011 έγινε η παρουσίαση των τελικών σχεδίων από τον Renzo Piano για το ΚΠΙΣΝ. 3.500 παρευρισκόμενοι και 2.500 θεατές σε live streaming παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Μια απαιτητική παραγωγή που για την προετοιμασία και την υλοποίηση εργάστηκαν 285 άνθρωποι όλων των ειδικοτήτων.

Εκτέλεση Παραγωγής: Blue Wave Productions

Leave a Reply